Туризъм

По начало туризмът се приема като средство за отдих и почивка. Също така обаче той заема основно място в развитието на икономиката на държавите. Откриват се нови работни места, привличат се капитали и много туристи.

Съществуват и различни видове туризъм. Планински, селски, морски, ловен, риболовен, религиозен и много, много други. В България най-разпространени са морският, планинският и  селският туризъм.

Развитието на туризма зависи най-вече от природните ресурси на дадения район. Човешкият фактор обаче, също заема основно значение за привличането на туристите. Съчетанието на историята, културата и археологията с красотата на планините, морските плажове или причудливите форми, които създава природата, привлича туристите.

Ягодинска пещера (Родопите)

Ягодинска пещера (Родопите)

Фонтан в центъра на Букурещ

Фонтан в центъра на Букурещ

Take My Online Class